Skoči na glavno vsebino

Ustanove

Zavod RS za šolstvo in šport – ZRSŠ

http://www.zrss.si/o-nas/enote/oe-ljubljana

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/izobrazevanje_otrok_s_posebnimi_potrebami/usmerjanje_otrok_s_pp/

 

Komisije za usmerjanje

Centri za duševno zdravje

http://www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=item&id=517&Itemid=570

Kontaktne telefonske številke:

CDZ Bežigrad, 01 3003-334

CDZ Center, 01 4723-826

CDZ Šiška, 01 5815-220

CDZ Vič, 01 2004-596

Otrok se lahko usmerja tudi v komisijah za usmerjanje CDZ izven Ljubljane. Čakalna doba: večina strokovnjakov v CDZ ima čakalno dobo (ki je lahko tudi od 3-6 mesecev).

 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše – SCOMS

http://www.scoms-lj.si/

Dostopnost