Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

Iz Šolskega sklada se financirajo dejavnosti posameznih izobraževalnih programov, ki se izvajajo na  OŠ Ketteja in Murna in ki niso sestavine izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev ter zvišujejo standard pouka.

Osnovni namen sklada je pridobivati sredstva za pomoč socialno šibkim učencem, nakup in (so)financiranje nadstandardne opreme in nadstandardnih programov, ki niso sestavina izobraževalnega programa in ki niso financirani iz javnih sredstev (proračuna ministrstva in MOL-a).

S prostovoljnimi prispevki posameznikov, predvsem staršev, in z donacijami podjetnikov  ter najrazličnejšimi prireditvami (prednovoletni bazar in koncerti …) nam bo uspelo uresničiti začrtane cilje.

Šolski sklad deluje v skladu s sprejetimi  pravili, ki so objavljena na spletni strani šole.

Zahvaljujemo se vsem, ki boste s svojim prispevkom našim učencem omogočili udeležbo na taborih, v šoli v naravi in na drugih dejavnostih.  Vsak vaš prispevek bo zelo dobrodošel in nam bo pomagal izpolniti načrte.

Upravni odbor šolskega sklada

Sredstva lahko nakažete na:

TRR št. : SI56 0126 1603 0662 855
Koda namena: OTHR
Sklic: SI 00 222
BIC: BSLJSI2x

 

Prošnja Šolskega sklada OŠ Ketteja in Murna za donatorstvo Datoteka

 

Dne 5. maja 2017 so člani upravnega odbora Šolskega sklada sprejeli sklep o obravnavanju vlog za finančno pomoč pri plačilu nadstandardnih programov. Vlogo za finančno pomoč oziroma sofinanciranje nadstandardnega programa je moč oddati tudi med šolskim letom in sicer najmanj 30 dni pred izvedbo nadstandardnega programa. UO ŠS bo obravnaval dospele vloge enkrat mesečno, predvidoma petega v mesecu.

Predsednica UO ŠS Vojka Vilfan

  • DOPOLNITEV 20 ČLENA PRAVIL ŠS – Datoteka
  • KRITERIJI ZA DODELITEV DENARNE POMOČI IZ SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA – Datoteka
  • PRAVILA ŠS OŠKM 2009 – Datoteka
  • VLOGA ZA ŠS – Datoteka
  • 15. LETO DELA ŠOSLKEGA SKLADA 2023 Datoteka
  • ZAHTEVA ZA NAMENITEV DOHODNINA – obrazec Datoteka

 

Dostopnost