Karierna orientacija

AKTUALNE INFORMACIJE:

Devetošolci se lahko prijavite na individualne razgovore pri svetovalni delavki. Tabela s termini se nahaja na Teamsih – Karierna orientacija 2022/2023 – Splošno – Datoteke – Termini za individualne razgovore 9. razredi.

 • Rokovnik za vpis v srednjo šolo za leto 2022/2023 Datoteka
 • Brošura – Srednja šola tehniških strok Šiška Datoteka
 • Dnevi odprtih vrat in predstavitev šole – Gimnazija Šiška Datoteka
 • Svetovanje na enem mestu – pilotni projekt Datoteka

VPIS V SREDNJO ŠOLO

POMEMBNI DATUMI za vpis v srednje šole:

 • 17. in 18. 2. 2023: Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
 • Do 2. 3. 2023: Prijava za opravljanje preizkusa nadarjenosti, znanja in spretnosti in posredovanje dokazil o izpolnjevanju pogojev za programa Gimnazija (Š) in Ekonomska gimnazija (Š)

 • Med 10. in 20. 3. 2023: Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja vpisnega pogoja za programa Gimnazija (Š) in Ekonomska gimnazija (Š)

 • Do 3. 4. 2023: Prijava za vpis v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 2023/2024

 • Do 24. 4. 2023 do 14. ure: Morebitni prenos prijav na drugo srednjo šolo
 • Do 29. 5. 2023: Obveščanje o omejitvah vpisa

 • Med 16. in 21. 6. 2023 do 14. ure: Vpis v srednje šole – 1. krog

 • Do 23. 6. 2023 do 15. ure: Prijava neizbranih v 1. krogu za vpis v 2. krog

 • Do 30. 6. 2023 do 14. ure: Vpis – 2. krog
 • Do 31. 8. 2023: Vpis – 3. krog

Seznam srednjih šol

Moja izbira.si

Seznam in opis poklicev

Opisi poklicev

Za vse dodatne informacije vam je na voljo naša svetovalna delavka (karierna@oskm.si), lahko se pa osebno oglasite v Kariernem središču Zavoda RS za zaposlovanje, kjer vam bo na voljo več informacij.

KAM NAPREJ PO SREDNJI ŠOLI? 

Iz srednjih šol se je na nekatere študijske programe (magistrski študijski programi druge stopnje in univerzitetni študijski programi prve stopnje) mogoče vpisati le pod določenimi pogoji

 • Gimnazija – splošna matura (5 predmetov):  Datoteka
 • Srednja tehnična in strokovna šola – poklicna matura (4 predmeti in opravljen izpit splošne mature – 5. predmet):  Datoteka