Izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmeti 2020/21

Zloženka z opisi predmetov – Datoteka

Izbirni predmeti 2020/21

  • Zloženka z opisi predmetov za 7. r – Datoteka
  • Zloženka z opisi predmetov za 8. r – Datoteka
  • Zloženka z opisi predmetov za 9. r – Datoteka

Izbirni predmeti, ki se bodo v letu 2020/21 izvajali

Predmet Razredi Ur na teden
Elektrotehnika 9 1
Francoščina 1 7 2
Gledališki klub 7, 8, 9 1
Izbrani šport ODBOJKA 9 1
Kemija v življenju 9 1
Likovno snovanje I 7 1
Likovno snovanje II 8 1
Likovno snovanje III 9 1
Nemščina I 7 2
Nemščina II 8 2
Nemščina III 9 2
Poskusi v kemiji 8 1
Računalništvo – multimedija 8 1
Računalništvo – računalniška omrežja 9 1
Računalništvo – urejanje besedil 7 1
Rastline in človek 7, 8, 9 1
Sodobna priprava hrane 7, 8 1
Šport za sprostitev 8 1
Šport za zdravje 7 1
Turistična vzgoja 7, 8 1