Skoči na glavno vsebino

Predmetnik

Predmeti / število ur tedensko RAZRED
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Tuji jezik  (2)  2 2 2 3 4 4 3 3
Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
Družba 2 3
Geografija 1 2 1,5 2
Zgodovina 1 2 2 2
Državljanska vzgoja in etika 1 1
Spoznavanje okolja 3 3 3
Fizika 2 2
Kemija 2 2
Biologija 1,5 2
Naravoslovje 2 3
Naravoslovje in tehnika 3 3
Tehnika in tehnologija 2 1 1
Gospodinjstvo 1 1,5
Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Predmet 1 2/1 2/1 2/1
Predmet 2 1 1 1
Predmet 3 1 1 1
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Število predmetov 6 (7) 7 7 8 9 11 14 16 14
Število ur tedensko 20(22) 23 24 24 26 26 29,5 30 30
Oddelčna skupnost       0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Dostopnost