Učitelji

Učitelji imajo službene elektronske naslove sestavljene po pravilu:   imena.priimki@ucitelj.oskm.si    , pri čemer so navedena vsa imena in vsi priimki oboje brez veznih ločil. Konkretni elektronski naslovi niso objavljeni zaradi vsiljene pošte. V spodnjem seznamu so učitelji navedeni po abecednem redu, če vrednosti v zadnjem stolpcu dodate afno in ucitelj.oskm.si, dobite naslov učitelja.

Ime Priimek
Blaženka Alič blazenka.alic
Milena Cotman milena.cotman
Slavka Crljen slavka.crljen
Damjana Damjanovič Vukčevič damjana.damjanovicvukcevic
Branka Dolenc branka.dolenc
Zdenka Ekart zdenka.ekart
Anja Fideršek anja.fidersek
Jožica Frigelj jozica.frigelj
Manja Gradišar manja.gradisar
Petra Guček Tomšič petra.gucek
Kristina Ilić kristina.ilic
Sanja Kajdiž sanja.kajdiz
Metka Kenda metka.kenda
Tina Klavs Kožuh tina.klavskozuh
Alenka Kolbl alenka.kolbl
Mateja Kosovel mateja.kosovel
Polona Lavrič polona.lavric
Breda Lesar breda.lesar
Nina Lešnjak Lepša nina.lesnjaklepsa
Vladimira Levpušček vladimira.levpuscek
Črt Lipovšek crt.lipovsek
Matjaž Lušin matjaz.lusin
Alenka Mesojedec alenka.mesojedec
Ines Mikulan ines.mikulan
Anja Milošič anja.milosic
Radislava Modic radislava.modic
Vesna Možek Oblak vesna.mozekoblak
Ksenija Mrzel ksenija.mrzel
Mojca Orešnik Jelačič mojca.oresnikjelacic
Marija Pikon marija.pikon
Nuša Plestenjak nusa.plestenjak
Mitja Poljanšek mitja.poljansek
Alma Požar alma.pozar
Svetlana Radulj svetlana.radulj
Annmarie Saša-Prah annmariesasa.prah
Aleš Seliškar ales.seliskar
Damjana Sokler damjana.sokler
Dejan Stanković dejan.stankovic
Damijana Sussa damijana.sussa
Romana Špehar Ašković romana.speharaskovic
Snežana Tešić snezana.tesic
Mojca Tomažič mojca.tomazic
Barbara Topolovec Klanke barbara.topolovecklanke
Irena Verstovšek irena.verstovsek
Darja Vesel Baborič darja.barboricvesel
Saša Vidmar sasa.vidmar
Vojka Vilfan vojka.vilfan
Andreja Vončina andreja.voncina
Ana Vrečar ana.vrecar
Igor Vrhunec igor.vrhunec
Tatjana Zakrajšek tatjana.zakrajsek
Sabina Zalokar sabina.zalokar
Iztok Zidar iztok.zidar
Katja Zule katja.zule
Matjaž Zupan matjaz.zupan