Učbeniški sklad

Kot vsaka šola ima tudi naša šola učbeniški sklad, iz katerega posoja učenkam in učencem  komplete veljavnih učbenikov za posamezno šolsko leto po izboru učiteljev.

Učenci se za izposojo kompleta prijavijo z naročilnico najkasneje do konca meseca maja, naknadno naročanje ni možno. Obrabnino v višini največ ene tretjine polne cene kompleta učbenikov za učence vseh razredov šoli povrne ministrstvo za šolstvo.

Učbenike učenci prejmejo najkasneje v prvih dneh pouka, ob koncu šolskega leta pa jih morajo nepoškodovane vrniti, sicer jim šola zaračuna odškodnino.

Vračanje in izposoja poteka po razporedu, ki ga pripravi skrbnica učbeniškega sklada Polona Lavrič s pomočnicami.