Tajništvo - Barbara Perčič (Tjaša Kovač)
  52-06-570
  info@oskm.si
Ravnatelj - Saša Kožuh
  52-06-570
  ravnatelj@oskm.si
Pomočnica ravnatelja - Jana Tavčar
  52-06-576
  pomocnica@oskm.si
Računovodstvo - Ane-Mari Zdešar
  52-06-575
  racunovodstvo@oskm.si
Svetovalna služba - Mateja Kosovel (Helena Vidović)
  52-06-577
  svetovalna@oskm.si

Sprejem prvošolcev

Pridno smo zakorakali v novo šolsko leto.

Prvošolci bi se vam radi

predstavili na prireditvi, kjer

bomo ob sodelovanju

z drugimi učenci prve triade

slovesno sprejeti

v našo šolsko skupnost.

 

Prireditev bo v četrtek, 26.11. 2015 ob 18. uri v veliki telovadnici.

Prisrčno vabljeni

 

Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva za mladino, starše in učitelje

Slovenska podjetja bodo v četrtek, 26. novembra 2015 ob 16:00, odprla svoja vrata za učence, starše in učitelje osnovnih šol. Na ogled podjetja lahko učence pospremijo starši. Pobudnik akcije je Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Zavodoma RS za zaposlovanje in šolstvo.

Do 23. novembra 2015 se prijavite preko spletne aplikacije na spletni strani danzakariero.si. Za uspešno organizacijo obiska potrebujemo število udeležencev za podjetje, ki ga želite obiskati.

Podrobnejše informacije o projektu in dostop do prijavne aplikacije bodo na voljo na spletnih straneh:

GZS: www.gzs.si/slo, ZRSZ: www.ess.gov.si, ZRSŠ: www.zrss.si, www.mojaizbira.si ter http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/slovenska-podjetja-bodo-mladim-spet-odprla-svoja-vrata

ter v priponki.

Dnevi dejavnosti

Tudi v letošnjem šolskem letu praviloma ne bomo organizirali brezplačnih dejavnosti ob dnevih dejavnosti nižje vrednosti. Izjema so le dnevi dejavnosti, kjer ocena stroška presega 10 € na učenca, in bo poleg ostalih ponujena tudi brezplačna dejavnost. V primeru, da starši kljub temu presodite, da se otrok ne more udeležiti dejavnosti to sporočite svoji razredničarki oziroma razredniku. Odsotnost od dejavnosti starši sporočite v skladu z točko 2.2.2. pravil šolskega reda.

Brez vloge do subvencije prehrane v novem šolskem letu

Pred novim šolskim letom staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2014. Še vedno pa je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli.

 

Saša Kožuh, ravnatelj

e-iskrice

Novice

Telefonski imenik

centrala 52-06-570
ravnatelj 52-06-570
pomočnica ravnatelja 52-06-576
računovodstvo 52-06-575
svetovalna služba 52-06-577
specilane pedagoginje 041/392-944
zbornica 52-06-574
knjižnica 52-06-579
kuhinja 52-06-580
kabinet RAČ-FIZ 52-06-582
Zobozdravstvena služba 544-32-32

 

Sponzor mednarodne izmenjave

Sponzor šolskega sklada

Go to top