Tajništvo - Tjaša Kovač
  52-06-570
  info@oskm.si
Ravnatelj - Saša Kožuh
  52-06-570
  ravnatelj@oskm.si
Pomočnica ravnatelja - Jana Tavčar
  52-06-576
  pomocnica@oskm.si
Računovodstvo - Ane-Mari Zdešar
  52-06-575
  racunovodstvo@oskm.si
Svetovalna služba - Helena Vidović
  52-06-577
  svetovalna@oskm.si

TABOR 5.r

Otroci so prispeli v CŠOD Gorenje.

Fotografije: 1. dan2. dan3. dan

 Predavanja za starše

18. 9. 2014

Predstavitev karierne orientacije in srednjih šol

Helena Vidović ,

svetovalna delavka OŠ Ketteja in Murna

23. 9. 2014

Osebne kompetence otrok kot osebni kapital zdravega razvoja posameznika

Damjan Habe,

ZPM

21. 10. 2014

 

Živeti z otrokom in ne za otroka – postavljanje meja

Damjan Habe,

ZPM

18. 11. 2014

Ravnotežje med zahtevami, pohvalo in kritiko v vzgoji

Sašo Kronegger,

ZPM

14. 1. 2015

Kaj imamo starši skupnega z medvrstniškim nasiljem?

dr. Andreja Poljanec,

Študijsko-raziskovalni center za družino

5. 2. 2015

Vpis v srednje šole

Helena Vidović ,

 svetovalna delavka OŠ Ketteja in Murna

22. 1. 2015

Postavljanje mej in kaznovanje

 

dr. Andreja Poljanec,

Študijsko-raziskovalni center za družino

14. 2. 2015

Vzgoja odgovornih, vztrajnih in veselih otrok

dr. Andreja Poljanec,

Študijsko-raziskovalni center za družino

18. 2. 2015

Moj otrok je vpleten v medvrstniško nasilje?!? Kaj lahko storim jaz?

Katja Bizjak,

ZPM

8. 4. 2015 ob 17.30

ZAKAJ JE RAVNO MOJ OTROK ŽRTEV?

Radovan Radetić

CSD

 Veselimo se srečanja z vami.

Dnevi dejavnosti

Tudi v letošnjem šolskem letu praviloma ne bomo organizirali brezplačnih dejavnosti ob dnevih dejavnosti nižje vrednosti. Izjema so le dnevi dejavnosti, kjer ocena stroška presega 10 € na učenca, in bo poleg ostalih ponujena tudi brezplačna dejavnost. V primeru, da starši kljub temu presodite, da se otrok ne more udeležiti dejavnosti to sporočite svoji razredničarki oziroma razredniku. Odsotnost od dejavnosti starši sporočite v skladu z točko 2.2.2. pravil šolskega reda.

Brez vloge do subvencije prehrane v novem šolskem letu

Pred novim šolskim letom staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2014. Še vedno pa je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli.

 

Saša Kožuh, ravnatelj

e-iskrice

Novice

Telefonski imenik

centrala 52-06-570
ravnatelj 52-06-570
pomočnica ravnatelja 52-06-576
računovodstvo 52-06-575
svetovalna služba 52-06-577
specilane pedagoginje 041/392-944
zbornica 52-06-574
knjižnica 52-06-579
kuhinja 52-06-580
kabinet RAČ-FIZ 52-06-582
Zobozdravstvena služba 544-32-32

 

Sponzor mednarodne izmenjave

Sponzor šolskega sklada

Go to top