Tajništvo - Barbara Perčič (Tjaša Kovač)
  52-06-570
  info@oskm.si
Ravnatelj - Saša Kožuh
  52-06-570
  ravnatelj@oskm.si
Pomočnica ravnatelja - Jana Tavčar
  52-06-576
  pomocnica@oskm.si
Računovodstvo - Ane-Mari Zdešar
  52-06-575
  racunovodstvo@oskm.si
Svetovalna služba - Mateja Kosovel (Helena Vidović)
  52-06-577
  svetovalna@oskm.si

Vabilo prvošolcem

Drage prvošolke, dragi prvošolci, spoštovani starši!

V torek, 1.9.2015 boste prvič, kot pravi šolarji, prestopili šolski prag.

Ta dan vas pričakujemo v šolski avli ob 9.30 uri. Seznami oddelkov bodo objavljeni v avli šole v zaprti oglasni deski.

Prvi šolski dan

Že se iztekajo zadnji počitniški dnevi in v torek, 1. septembra 2015 se pričenja šolsko leto 2015/2016.

Učenci od 2. do 9. razreda pričenjajo s poukom ob 8.30.

Pouk se zaključi po urniku oziroma najkasneje ob 12.50.

Učenci s seboj prinesejo copate, beležko in pisalo, ostalih učnih pripomočkov prvi šolski dan ne potrebujejo.

JUTRANJE VARSTVO bo organizirano od 7. ure do začetka pouka (v učilnici 10 in 11)

PODALJŠANO BIVANJE bo v šolskem letu 2015/2016 potekalo po urniku za prijavljene učence od 2. do 5. razreda. 

Glede na prijave in organizacijo dela v podaljšanem bivanju bo popoldansko varstvo za učence :

• 1. -  3. R. do 17. ure

• 4. R do 15. 20 ure

• 5. R do 14. 10 ure

PREHRANA – vsa prehrana (malica, kosilo in popoldanska malica) bo za prijavljene učence, razred učence prvih razredov. 

Seznami oddelkov bodo objavljeni v avli šole v zaprti oglasni deski najkasneje v ponedeljek, 31. 8. 2015.

Šolske počtinice

Med šolskimi počitnicami bo šola zaprta previdoma od 13. 7. do 9. 8.

Preostali čas so bodo uradne ure tajništva od 9.00 do 13.00.

Dnevi dejavnosti

Tudi v letošnjem šolskem letu praviloma ne bomo organizirali brezplačnih dejavnosti ob dnevih dejavnosti nižje vrednosti. Izjema so le dnevi dejavnosti, kjer ocena stroška presega 10 € na učenca, in bo poleg ostalih ponujena tudi brezplačna dejavnost. V primeru, da starši kljub temu presodite, da se otrok ne more udeležiti dejavnosti to sporočite svoji razredničarki oziroma razredniku. Odsotnost od dejavnosti starši sporočite v skladu z točko 2.2.2. pravil šolskega reda.

Brez vloge do subvencije prehrane v novem šolskem letu

Pred novim šolskim letom staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2014. Še vedno pa je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli.

 

Saša Kožuh, ravnatelj

e-iskrice

Novice

Telefonski imenik

centrala 52-06-570
ravnatelj 52-06-570
pomočnica ravnatelja 52-06-576
računovodstvo 52-06-575
svetovalna služba 52-06-577
specilane pedagoginje 041/392-944
zbornica 52-06-574
knjižnica 52-06-579
kuhinja 52-06-580
kabinet RAČ-FIZ 52-06-582
Zobozdravstvena služba 544-32-32

 

Sponzor mednarodne izmenjave

Sponzor šolskega sklada

Go to top