Tajništvo - Tjaša Kovač
  52-06-570
  info@oskm.si
Ravnatelj - Saša Kožuh
  52-06-570
  ravnatelj@oskm.si
Pomočnica ravnatelja - Jana Tavčar
  52-06-576
  pomocnica@oskm.si
Računovodstvo - Ane-Mari Zdešar
  52-06-575
  racunovodstvo@oskm.si
Svetovalna služba - Mateja Kosovel in Damjana Damjanovič Vukčevič
  52-06-577
  svetovalna@oskm.si

NPZ

V času, ko se piše nacionalno preverjanje znanja (4., 8 in 10. maj) bo šola med 8.30 in 9.30 zaklenjena in ne bo mogoč vstop. Zato starši poskrbite, da otroci ne bodo zamujali v šolo, saj bodo morali počakati pred šolo.

Četrtek 4. 5. 2017 - NPZ iz slovenščine

 • 6.r: Po končanem pisanju NPZ učenci 6.r nadaljujejo z naravoslovnim dnevom Kodeljevo.
 • 7.r: Učenci 7.r imajo pouk po posebnem urniku. 
 • 8.r: Učenci 8.r imajo športni san Pohod.
 • 9.r: Po končanem pisanju NPZ učenci 9.r nadaljujejo s tehničnim dnevom Elektrika in mostovi

Ponedeljek 8. 5. 2017 - NPZ iz matematike

 • 6.r: Po končanem pisanju NPZ učenci 6.r nadaljujejo s tehničnim dnevom Papir.
 • 7.r: Učenci 7.r imajo naravoslovni dan Grad Tuštanj. 
 • 8.r: Učenci 8.r imajo naravoslovni dan Sadje in zelenjava.
 • 9.r: Po končanem pisanju NPZ učenci 9.r nadaljujejo s športnim dnevom Športne igre.

Sreda 10. 5. 2017 - NPZ iz angleščine (6.r) in biologije (9.r)

 • 6.r: Po končanem pisanju NPZ učenci 6.r nadaljujejo z naravoslovnim dnevom Cvet.
 • 7.r: Učenci 7.r imajo kulturni dan Rastem s knjigo. 
 • 8.r: Učenci 8.r imajo tehnični Muzej Bistra.
 • 9.r: Po končanem pisanju NPZ učenci 9.r nadaljujejo z naravoslovnim dnevom Jeziki.

Vsa dodatna navodila, ure prihoda učencev v šolo, pripomočki, ... bodo dodatno objavljena na desni strani v okencu NOVICE.

Sprememba zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Objavljamo okrožnico ministrstva grede sprememb zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev povezano s subvencijami šolske prehrane.

Saša Kožuh, ravnatelj

Novosti

Raziskovalne naloge

 Tudi v letošnjem letu imamo na naši šoli mlade raziskovalce, ki so si izbrali temo za podrobno raziskavo in pri mentoricah Vojki Vilfan in Mileni Cotman po strogih kriterijih oblikovali raziskovalne naloge. Na srečanju mladih raziskovalcev ljubljanskih OŠ »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« so letos sodelovale 4 učenke naše šole. 23. marca so svoje naloge zagovarjale pred komisijo in se zelo dobro odrezale. 4. aprila pa smo na šolo dobili obvestilo, da so vse 3 raziskovalne naloge uvrščene na državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije. Aiko Zakrajšek, 9. a, je oblikovala raziskovalno nalogo Spolna diskriminacija v mojem okolju. Gala Plazl Žnidaršič in Lucija Kovaček, 9. b, sta raziskovali pridobivanje eteričnih olj, kar pa sta predstavili tudi s plakatom, s katerim sta osvojili nagrado. Doris Ocepek, 9. b, pa je raziskovala, kdo je zares odkril Pitagorov izrek. Mentoricama in vsem učenkam čestitamo in želimo obilo uspeha v nadaljnjih krogih na izboru za priznanja in nagrade.  

Pomladna prepevanja 2017

   

Ljubljanski maraton

Letošnji 21.ljubljanski maraton je minil tudi v znamenju naše šole. 54 učencev naše šole je štartalo na različnih razdaljah šolskih tekov, ki so potekali  v soboto, 29.oktobra. Z uvrstitvijo med prve tri v svojih kategorijah sta presenetila Nande Gašparič in Ruben Furlan.

Čestitamo vsem nastopajočim.

Gledališki krožek

 

V letošnjem šolskem letu je na naši šoli zelo uspešno delovala gledališka skupina. V skupini so sodelovali otroci od 2. do 4. razreda, pod vodstvom učiteljic Damijane Kavčič in Nine Lešnjak Lepša. Mladi gledališčniki so pridno hodili na gledališke urice in tako je nastala prava gledališka predstava SNEGULJČICA. Med vajami so ustvarjalci vedno poskrbeli za smeh in dobro voljo. Vsi skupaj smo se zelo zabavali, ustvarjali ter bili zelo pridni. Našo pravo gledališko predstavo smo želeli pokazati še drugim. Premijerno smo nastopili na odru naše šole, na prireditvi ob kulurnem prazniku. Nato smo povabili na predstavo še starše, dedke, babice in vse, ki nas radi spremljajo. Na naš tretji nastop so z veseljem prišli otroci iz vrtca Otona Župančiča. Otroci so bili nad pravljičnostjo naših umetnikov očarani. Vrhunec naše uspešne sezone pa je bil nastop na Kongresnem trgu v Ljubljani, na 10. mednarodnem festivalu IGRAJ SE Z MANO. Vse pohvale našim mladim gledališčnikom. Vedno so bili pripravljeni za delo ter bili polni idej in navdušenja, čeprav so imeli poleg tega še cel kup šolskih obveznosti. Zato si zaslužijo vse pohvale. Za zaključek smo se še malo posladkali in poveselili. V naslednjem šolskem letu pa gremo novim gledališkim dogodivščinam naproti.

Se že veselimo!

Učiteljici Damijana Kavčič in Nina Lešnjak Lepša  

FESTIVAL »IGRAJ SE Z MANO«

 

Festival tradicionalno poteka v Ljubljani v zadnjem tednu v maju, od leta 2010 pa se je festivalsko dogajanje razširilo tudi v druge kraje po Sloveniji in tujini. Festival je tudi mednaroden, saj ga vsako leto obiščejo tudi gostje iz tujine.

Ideja festivala je povezovanje skozi igro. Vključevanje otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami ter ostalih, ki z medsebojnim druženjem in skupnim ustvarjanjem rušijo meje med "hendikepom in normalnostjo" in dejansko uresničujejo inkluzijo vseh ljudi ne glede na drugačnost v družbo. V aktivnosti so vključene šole, zavodi, nevladne organizacije in posamezniki.

Središče dogajanja je vedno glavni oder, kjer potekajo glasbeni, pevski in plesni nastopi ter razne igre. Oder obkrožajo številne delavnice in animacijski kotički. S svojim nastopom program že drugo leto sooblikujemo najmlajši šolski pevski zbor Pevčki.

Letošnji festival je jubilejni, jubilejno pa je tudi delovanje Pevčkov, saj na šoli delujejo že 10.leto.

 

Zapisala vodja Pevčkov

 

Breda Lesar

 

Novice

Telefonski imenik

centrala 52-06-570
ravnatelj 52-06-570
pomočnica ravnatelja 52-06-576
računovodstvo 52-06-575
svetovalna služba 52-06-577
specilane pedagoginje 041/392-944
zbornica 52-06-574
knjižnica 52-06-579
kuhinja 52-06-580
kabinet RAČ-FIZ 52-06-582
Zobozdravstvena služba 544-32-32

 

Sponzor mednarodne izmenjave

Donatorji za otroško igrišče

Go to top