Karierna orientacija

KAM NAPREJ PO SREDNJI ŠOLI? 

Iz srednjih šol se je na nekatere študijske programe (magistrski študijski programi druge stopnje in univerzitetni študijski programi prve stopnje) mogoče vpisati le pod določenimi pogoji

 • Gimnazija – splošna matura (5 predmetov):  Datoteka
 • Srednja tehnična in strokovna šola – poklicna matura (4 predmeti in opravljen izpit splošne mature – 5. predmet):  Datoteka

POMEMBNI DATUMI za vpis v srednje šole:

 • 11. 2. in 12. 2. 2022 INFORMATIVNI DNEVI
 • DO 2. 3. 2022 PRIJAVA ZA PREIZKUSE ZNANJ, NADARJENOSTI IN SPRETNOSTI
 • DO 4. 4. 2022 PRIJAVA ZA VPIS V 1. LETNIK SŠ
 • 8. 4. 2022 JAVNA OBJAVA STANJA PRIJAV
 • DO 25. 4. 2022 PRENOS PRIJAV NA DRUGO SŠ
 • DO 27. 5. 2022 OBVEŠČANJE O OMEJITVAH VPISA
 • OD 16. 6. DO 21. 6. 2022 VPIS V SREDNJE ŠOLE

AKTUALNE INFORMACIJE:

 • Stanje prijav (pod poglavjem “Prosta mesta, stanje prijav in vpisa v srednje šole”, kjer lahko spremljate dnevno stanje prijav na določen program, ko se začnejo prenosi)
 • Prijava za vpis v dijaški dom
 • Rokovnik za vpis v srednjo šolo za leto 2022/2023 Datoteka

Seznam srednjih šol

Moja izbira.si

Seznam in opis poklicev

Opisi poklicev

Za vse dodatne informacije vam je na voljo naša svetovalna delavka (karierna@oskm.si), lahko se pa osebno oglasite v Kariernem središču Zavoda RS za zaposlovanje, kjer vam bo na voljo več informacij.

Letne in mesečne informacije o trgu dela

Podatki o trgu dela v predhodnih letih in mesecih so dostopni na naslednji povezavi: https://www.ess.gov.si/trg_dela/publicistika/mesecne_informacije


ČASOVNI NAČRT KARIERNE ORIENTACIJE V MARCU IN APRILU NA NAŠI ŠOLI

 • 14. 3. 2022 – učenci v šoli dobijo dopis za starše, na katerem se nahaja pooblastilo, s katerim lahko starši pooblastite svetovalno službo, da izpolnjeno Prijavnico za srednjo šolo pošlje na izbrano srednjo šolo. Ta možnost je seveda prostovoljna – starši ali učenci imate vso pravico, da izpolnjeno Prijavnico priporočeno po pošti na izbrano šolo pošljete sami. Svetujemo vam, da izberete priporočeno pošiljko, saj boste v tem primeru dobili potrdilo, da ste Prijavnico zares poslali.
 • 21. 3. in 22. 3. 2022 – v šoli bomo organizirali skupinsko izpolnjevanje Prijavnic za srednjo šolo ob prisotnosti svetovalne službe. Učenci si morajo predhodno pripraviti vse podatke, ki jih Prijavnica zahteva (o učencu, izbranem programu in srednji šoli itd.) in jih prinesti s seboj na uro izpolnjevanja. Nujno pa je, da učenci prinesejo svojo Prijavnico na to uro. Kupite jo lahko v papirnicah ali si jo natisnite na naslednji spletni strani: Prijavnica . Na zadnji strani so tudi zelo podrobna navodila za izpolnjevanje. Prosimo vas, da si jih pred reševanjem preberete in pripravite vse podatke, ki jih obrazec zahteva.
  • Kaj vse mora vsebovati Prijavnica, preden jo lahko pošljete na izbrano srednjo šolo (ali jo, skupaj s pooblastilom, prinesete v svetovalno službo, da jo pošljemo mi)?
   • Natančno in brez napak izpolnjene podatke, ki jih obrazec zahteva
   • Podpis ravnatelja OŠKM in žig
   • Podpis učenca oz. kandidata
   • Podpis enega ali obeh staršev oz. zakonitih zastopnikov učenca
   • Priloge, ki jih posamezen program lahko zahteva
 • 28. 3. 2022 – zadnji rok, do katerega v svetovalni službi sprejemamo v celoti izpolnjene Prijavnice z možnimi prilogami in izpolnjeno ter podpisano pooblastilo (ki jih učenci prejmejo 14. 3. 2022), s katerim nas starši pooblastite, da dokumentacijo na srednjo šolo pošljemo mi.
 • 4. 4. 2022 – Zadnji rok za oddajo Prijavnic na izbrano srednjo šolo.
 • 8. 4. 2022 – Srednje šole objavijo stanje prijav, torej število učencev, ki se je prijavilo na določen srednješolski program.
 • 25. 4. 2022 – Zadnji rok za prenos prijave na drugo srednjo šolo oz. drug program. Učenci oz. starši imate možnost na srednjih šolah preveriti, na katerem mestu se nahajate (na podlagi ocen iz 7. in 8. razreda), kar vam lahko da vsaj približen občutek, ali ste, v primeru omejitve, na varnem ali ne. Na podlagi te informacije se lahko odločite, ali boste pustili prijavo na prvi šoli in tvegali, ali boste prijavo prenesli na kakšen drug program. Aktualno stanje števila prijav lahko dnevno spremljate na naslednji povezavi: Stanje prijav (pod poglavjem “Prosta mesta, stanje prijav in vpisa v srednje šole”, kjer lahko spremljate dnevno stanje prijav na določen program, ko se začnejo prenosi).
 • Do 27. 5. 2022 – Obveščanje o omejitvah vpisa na posameznem programu