Skoči na glavno vsebino

Karierna orientacija

AKTUALNE INFORMACIJE:

Kako preštejem svoje točke?

 7. razred8. razred9. razred
OŠ – predmetitočketočketočke
slovenščina555
matematika555
tuji jezik555
likovna vzgoja555
glasbena vzgoja555
geografija555
zgodovina555
držav. vzg. in etika55 
fizika 55
kemija 55
biologija 55
naravoslovje5  
tehnika in tehnologija55 
športna vzgoja555
SKUPAJ556555
SKUPAJ175

Šolski sistem v Republiki Sloveniji


Vrste srednješolskih programov

 https://www.dijaskisvet.si/dijaski-os/clanki/vrste-srednjesolskih-programov/

Seznam srednjih šol

Moja izbira.si

Seznam in opis poklicev

Opisi poklicev

Za vse dodatne informacije vam je na voljo naša svetovalna delavka (karierna@oskm.si), lahko se pa osebno oglasite v Kariernem središču Zavoda RS za zaposlovanje, kjer vam bo na voljo več informacij.


KAM NAPREJ PO SREDNJI ŠOLI? 

Ob koncu srednješolskega obdobja si lahko že poiščeš službo, lahko pa tudi nadaljuješ šolanje na višji šoli, visoki šoli ali fakulteti. Več informacij izveš tukaj:  https://www.student.si/studij-in-kariera/studij/kam-po-koncani-srednji-soli/

Iz srednjih šol se je na nekatere študijske programe (magistrski študijski programi druge stopnje in univerzitetni študijski programi prve stopnje) mogoče vpisati le pod določenimi pogoji

  • Gimnazija – splošna matura (5 predmetov):  Datoteka
  • Srednja tehnična in strokovna šola – poklicna matura (4 predmeti in opravljen izpit splošne mature – 5. predmet):  Datoteka

Dostopnost