Skoči na glavno vsebino

Karierna orientacija

AKTUALNE INFORMACIJE:

 • Rokovnik za vpis v srednjo šolo za leto 2022/2023 Datoteka

  Devetošolci se lahko prijavite na individualne razgovore glede morebitnih prenosov prijav pri svetovalni delavki. Tabela s termini se nahaja na Teamsih – Karierna orientacija 2022/2023 – Splošno – Datoteke – Morebitni prenosi prijavnice .

PROSTA MESTA, STANJE PRIJAV IN VPISA V SREDNJE ŠOLE

Stanje prijav na dan 3. 4. 2023

Stanje prijav na današnji dan


Bodoči dijaki lahko spremljajo, kakšno je dnevno stanje prijav in vpis v različne vrste programov ter stanje prostih mest.


MOREBITEN PRENOS PRIJAVE NA DRUGO SREDNJO ŠOLO

Devetošolci lahko med 7. in 24. aprilom 2023 (najkasneje do 14. ure) svojo prijavo iz kakršnihkoli razlogov morda prenesejo v drug izobraževalni program oziroma na drugo srednjo šolo.  

Postopek prenosa prijav bo potekal elektronsko. Kandidati v primeru, če se bodo odločili za prenos prijave, to storijo tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer so oddali prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca oziroma na poseben elektronski naslov, ki ga je šola ustvarila v ta namen (glej datoteko spodaj), posredujejo skenirano / fotografirano izjavo o prenosu prijavnice (glej datoteko spodaj), podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo

Hkrati kandidatom tudi predlagamo, da spremljajo tudi informacije, ki jih bodo v zvezi z izvedbo prijavno – vpisnega postopka vse srednje šole sproti objavljale na svojih spletnih straneh. 

 • Izjava o prenosu prijavnice Datoteka
 • Seznam elektronskih naslovov svetovalnih delavcev vseh srednjih šol Datoteka
 • Podrobnješa navodila Ministrstva Datoteka

Vsa navodila glede prenosa prijav si lahko preberete tudi na spletni strani MIZŠ: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, pod naslovom Obvestilo o poteku prenosa prijavnice za vpis novincev v srednje šole za šolsko leto 2023/2024.

VPIS V SREDNJO ŠOLO

POMEMBNI DATUMI za vpis v srednje šole:

 • 17. in 18. 2. 2023: Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
 • Do 2. 3. 2023: Prijava za opravljanje preizkusa nadarjenosti, znanja in spretnosti in posredovanje dokazil o izpolnjevanju pogojev za programa Gimnazija (Š) in Ekonomska gimnazija (Š)

 • Med 10. in 20. 3. 2023: Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja vpisnega pogoja za programa Gimnazija (Š) in Ekonomska gimnazija (Š)

 • Do 3. 4. 2023: Prijava za vpis v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 2023/2024

 • Do 24. 4. 2023 do 14. ure: Morebitni prenos prijav na drugo srednjo šolo
 • Do 29. 5. 2023: Obveščanje o omejitvah vpisa

 • Med 16. in 21. 6. 2023 do 14. ure: Vpis v srednje šole – 1. krog

 • Do 23. 6. 2023 do 15. ure: Prijava neizbranih v 1. krogu za vpis v 2. krog

 • Do 30. 6. 2023 do 14. ure: Vpis – 2. krog
 • Do 31. 8. 2023: Vpis – 3. krog

Seznam srednjih šol

Moja izbira.si

Seznam in opis poklicev

Opisi poklicev

Za vse dodatne informacije vam je na voljo naša svetovalna delavka (karierna@oskm.si), lahko se pa osebno oglasite v Kariernem središču Zavoda RS za zaposlovanje, kjer vam bo na voljo več informacij.


KAM NAPREJ PO SREDNJI ŠOLI? 

Iz srednjih šol se je na nekatere študijske programe (magistrski študijski programi druge stopnje in univerzitetni študijski programi prve stopnje) mogoče vpisati le pod določenimi pogoji

 • Gimnazija – splošna matura (5 predmetov):  Datoteka
 • Srednja tehnična in strokovna šola – poklicna matura (4 predmeti in opravljen izpit splošne mature – 5. predmet):  Datoteka

Dostopnost