Skoči na glavno vsebino

Socialno-ekonomske stiske

Starši oziroma otrokovi zakoniti zastopniki uveljavljajo pravico do subvencije šole v naravi v 4. razredu prostovoljno na šolskem obrazcu. Izpolnjeno vlogo s priloženimi dokazili oddajo šolski svetovalni delavki.

Šolska svetovalna služba sodeluje tudi s šolskim skladom, s Centrom za socialno delo, z Rdečim križem, z Zvezo prijateljev mladine in z Unicefom.

Dostopnost