Šolska knjižnica podpira vzgojno-izobraževalni proces šole. V knjižnici se zbira, hrani in izposoja knjižnično gradivo. Knjižnična dejavnost je namenjena učencem in delavcem šole. Ob vpisu v 1. razred postane učenec član šolske knjižnice. Vsak učenec pridobi tudi knjižnično izkaznico za izposojo gradiva, ki jo uporablja do zaključka šolanja na OŠ Ketteja in Murna.

Prehrana

Cena prehrane

Malica: 0,8 €
Kosilo: 2,76 €
Popoldanska malica: 1 €

Prijava

Novice

Telefonski imenik

centrala 52-06-570
ravnatelj 52-06-570
pomočnica ravnatelja 52-06-576
računovodstvo 52-06-575
svetovalna služba 52-06-577
specilane pedagoginje 041/392-944
zbornica 52-06-574
knjižnica 52-06-579
kuhinja 52-06-580
kabinet RAČ-FIZ 52-06-582
Zobozdravstvena služba 544-32-32

 

Sponzor mednarodne izmenjave

Donatorji za otroško igrišče

Go to top